Criteria

Om in aanmerking te komen van financiële ondersteuning dient de aanvraag:

 • Betrekking te hebben op:
  • een sociaal-maatschappelijk doel, of
  • kunst en cultuur, of
  • gezondheid, of
  • sport;
 • In principe betrekking te hebben op de regio Zuid Limburg;
 • Geen betrekking te hebben op een individuele persoon;
 • Haalbaar te zijn en een aanwijsbaar resultaat op te leveren;
 • Niet structureel van aard te zijn;
 • Geen reguliere exploitatie van een organisatie te betreffen;
 • Geen strikt commercieel doel na te streven;
 • Goed en betrouwbaar van opzet te zijn;
 • Concreet geformuleerd en indien mogelijk meetbare doelen of initiatieven te bevatten;
 • Geen overheidsactiviteit te betreffen;
 • Niet behoren tot de primaire taak van de aanvrager.

Bovendien betreft de aanvraag een initiatief met een zo laag mogelijke overhead (vaste lasten eigen organisatie), zodat de financiële ondersteuning van onze stichting zoveel mogelijk ten goede komt aan het initiatief. Als richtlijn hanteert onze stichting een overhead van maximaal 15%. De aanvrager maakt duidelijk dat het initiatief wordt uitgevoerd zoals staat beschreven in de aanvraag. De aanvrager maakt duidelijk dat het initiatief bijdraagt aan de doelstelling van onze stichting. Afhankelijk van het doel van de aanvraag en in overleg met de aanvrager kan een bord van de stichting worden geplaatst. Dit kan een logo zijn bij een eenmalige activiteit of een structurele plaatsing van een bord.

Subsidiebedragen

Bijdragen tot en met € 500

Bijdragen tot dit bedrag zijn een gift en worden over het algemeen zonder het afleggen van verantwoording aan de aanvrager overgemaakt, mits voldaan wordt aan de door ons gehanteerde criteria.

Bijdragen tussen € 501 en € 2.500

Bijdragen in deze range worden over het algemeen direct na toekenning in zijn geheel aan de aanvrager overgemaakt. De aanvrager dient wel verantwoording af te leggen.

Bijdragen vanaf € 2.501

Bij een bijdrage vanaf dit bedrag ontvangt de aanvrager na toekenning en in overleg een voorschot tot 50% van het toegekende bedrag. De aanvrager dient verantwoording af te leggen, eventueel een presentatie of toelichting te geven en onderliggende documenten te overhandigen indien door het bestuur van de stichting gewenst.

Have a question?