De stichting

De grondslag voor het oprichten van de Gubbels-Huijnen Foundation ligt bij het echtpaar Pierre en Tineke Gubbels-Huijnen. In 1979 is het bedrijf MediReva door Pierre en Tineke opgericht, met de ambitie om het leven van (chronisch) zieke mensen aangenamer te maken. Wat begon als een kleinschalig bedrijf in het Limburgse Noorbeek dat rolstoelen en krukken verkocht aan de plaatselijke afnemer, groeide al snel uit tot meer. 40 jaar later heeft MediReva zich ontwikkeld tot een landelijke speler op het gebied van hulpmiddelen en verzorgingsmaterialen. Na de verkoop van MediReva wilden Pierre en Tineke graag iets terug doen voor de samenleving. Zij hebben, uiteraard met medewerking van het personeel, jaren hard gewerkt om MediReva te laten groeien tot het bedrijf van vandaag de dag. Maar ze zijn er zich ook van bewust dat ze geluk hebben te leven in de westerse wereld, waar voldoende kansen bestaan om op veel vlakken tot ontwikkeling te komen en waar het economische klimaat ze veelal gunstig gestemd is geweest. Pierre en Tineke Gubbels-Huijnen zijn in een positie gekomen om iets voor anderen te kunnen doen die het minder hebben en willen door middel van deze stichting bijdragen aan sociaal-maatschappelijke, sportieve, gezonde, kunstzinnige en culturele doelen. Hun kinderen Joep en Gonneke hebben van huis uit meegekregen dat “delen” belangrijk is en zijn daarom ook voornemens de stichting financieel te ondersteunen.

Algemene gegevens

Fiscaal nummer:

De Gubbels-Huijnen Foundation heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is als zodanig geregistreerd bij de belastingdienst onder nummer RSIN/ fiscaal nummer 863978721.

Contactgegevens:

Gubbels-Huijnen Foundation Aldenhofpark 30 6211 LV  Maastricht
Email: info@gubbelshuijnenfoundation.nl
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86470388.

Have a question?