Over ons

Het bestuur van de Gubbels-Huijnen Foundation bestaat uit vijf personen. Zij besluiten aan de hand van de doelstellingen en criteria welke initiatieven worden gesteund en welk bedrag daaraan wordt toegekend.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: de heer Jean-Pierre Giesen
Secretaris: mevrouw Yvonne van der Heijde
Penningmeester: de heer Camiel Savelberg
Lid: mevrouw Anke Gubbels
Lid: mevrouw Micha van Zeijl

Beloningsbeleid:

De foundation heeft geen personeel in dienst. Bestuursleden ontvangen geen beloning of vacatiegelden voor de uitoefening van hun bestuursfunctie.

Beleidsplan:

Download hier het complete beleidsplan als PDF.

Activiteitenverslag:

Download hier het activiteitenverslag 2023 als PDF.

Financieel:

Download hier het jaarverslag 2022.
Download hier het jaarverslag 2023.

Have a question?